Ztížené porody a císařské řezy u borderů.

Ztížený porod je stav, kdy březí fena, v rámci fyziologického rozmezí konce březosti, nemůže porodit. Není to jev ve veterinární praxi ničím ojedinělý.

Příčiny ztíženého porodu bychom mohli rozdělit na:     

1. Ty,  které způsobí matka - tyto bychom zjednodušeně  mohli dále rozdělit na potíže:

                                                    a) anatomické - jako je úzká pánev, úzká děloha,či pochva a ev. zůžená vulva.

                                                    b) funkční - jako jsou slabé porodní stahy, které mohou vyvolat různé faktory.

2. Ty, které způsobuje plod - sem zařazujeme potíže způsobené velkým plodem, nepravidelnosti v uložení plodu/ů. Zejména nepravidelnosti v postavení a poloze plodu, v jeho držení. Samostatnou kapitolou je komplikace vznikající u porodu mrtvého štěněte, či zrůdy.

Obecně se dá říci, že ztížený porod může postihnout jakoukoli fenu, v kterémkoli věku. Je statisticky prokázáno, že i zde hraje významnou roli genetická predispozice. Nejeden chovatel bordíků se s těmito záležitostmi  v minulosti potýkal a - bohužel - i potýkat bude. Tendence v chovu je neustále změnšovat fyzický ráz bordíků, ovšem se zachováním široké, "vydří" hlavy. Co to potom mnohdy při porodu udělá, nemusíme podrobněji rozebírat. Zejména při kombinaci velké hlavy plodu a úzkou pánví matky.

Jak poznáme, že je problém?

1. Délka březosti se pohybuje v rozmezí 58-70 dní. Trvá-li březost více jak 70 dní, okamžitě vyhledejte svého veterináře.

2. Fena je neklidná, má viditelné porodní bolesti a je to celé delší jak 4 hodiny.

3. Interval  mezi porodem jednotlivých štěňat delší 4 hodin.

4. Absence porodních stahů.

5. Naopak porodní stahy delší než 30 minut, ale bez vypuzení plodu.

6. Výtoky z rodidel, které zapáchají, nebo nemají přirozenou barvu.

7. Délka porodu přesáhne 24 hodin.

8. Viditelná únava  a vyčerpání feny s přítomností plodů v dutině břišní.

Proč vyhledat pomoc?

Protože Jste pečliví chovatelé. Jde Vám zejména o zdraví, bezpečí  a  život fenky i štěňat. Nečekejte, zázraky se moc často nedějí. Pozorujete-li obdobné, výše popsané příznaky, okamžitě kontaktujte svého veterináře. V dnešní době není císařský řez pro zkušeného veterináře s odpovídajícím technickým zázemím nic závažného. Riziko spojené s anestezií už dávno není, na  kvalitně-technicky  vybavených pracovištích, limitujícím faktorem , jak tomu bývalo v minulosti. Zkušenému chirurgovi netrvá vybavení prvního plodu déle jak 20 minut. Ostatní plody jsou jen dílem dalších pár okamžiků. Pak už jen zašití dělohy, je-li to potřeba - výplach dutiny břišní, kvalitní sutura dutiny břišní, podkoží a kůže. Fenka je do 5 minut probuzená. Po dalších zhruba 10 minutách plně vnímá a může začít s péčí o své potomky. Samozřejmě, že nejde paušalizovat. Každý tvor je jiný.

Na čem vždy trvejte!

Po podrobném klinickém vyšetření fenky u veterináře trvejte na zavedení i. v. kanyly a infuzní terapii glukozou a kalciem. Zejména u aplikace kalcia musí veterinář sledovat srdce , jeho křivky na EKG , nebo monitoru životních funkcí. Veterinář  moc dobře ví, proč !

V druhé fázi sledujte na sonu srdeční akci štěňat a umístění štěňat v porodních cestách. Je-li tam jasná dysproporce, nepokoušejte se o porod manuálně nebo pod vlivem uterotonik. Trvejte na císařském řezu !

Veterinář, samozřejmě po vyhodnocení stavu fenky a štěňat, maminu premedikuje a uvede nejlépe do inhalační anestezie. Mezitím sestřičky fenku připraví na operační zákrok. Vyholí bříško, vydezinfikují operační pole, zarouškují, napojí na monitory životních funkcí a zapnou vyhřívání operačního stolu a boxu na štěňátka.

Poté je to dílo zkušeností i schopností operatéra. Důvěřujte svému veterináři. Je odborník !

V další fázi nastupuje příroda a péče fenky o svá mimina. Samozřejmě za bedlivé pozornosti  Vás - chovatelů.