Cramping syndrom

Zde bych odkázal na Video z veterinárních stránek ... .

Problém je to u BRT chovatelsky citlivý. Už i v České republice máme několik klinicky postižených jedinců. Cramping syndrom se po jednom známém krycím psu  v několika různých vrzích  bohužel objevil. Je to pes dovezený ze zahraničí. Má jistě nesporné exteriérové přednosti, ale co je to platné když jsou po něm a jeho potomcích zvířata nemocná. Ta, co zatím  klinické projevy nemají si však s sebou  genetickou zátěž pro budoucí pokolení nesou. Z různých /právních, chovatelských /-a pro mne nepochopitelných důvodů, jeho jméno a jména potomků nesmím zveřejnit. U jedinců, které jsem osobně vyšetřil a léčím, respektuji  lékařské tajemství. Jejich majitelům jsem pečlivě vysvětlil a  důrazně doporučil neuvažovat o  jejich případné plemenitbě. Rád bych také požádal milé čtenáře, aby mne informovali o jedincích postižených CS, či zvířatech postižených jinými  nervovými poruchami, např. i epilepsií.